Friday, January 29, 2010

Kriteria Audit 5S

12 Perkara Penting Yang Perlu Diperiksa Oleh Juruaudit
 Pihak Pengurusan menyokong program 5S?
 Warga organisasi bangga dengan tempat kerja mereka?
 Tempat kerja bersih dan teratur?
 Tempat kerja selamat untuk pekerja?
 Mesin dan perkakasan bersih dan sentiasa dijaga dengan baik?
 Sistem kawalan item-item keluar/masuk berkesan?
 Mesin dan peralatan terletak pada tempat yg mudah dijaga/dilihat/selamat utk digunapakai?
 Invemtori disimpan mengikut kaedah FIFO?
 Barangan bebas dari kotoran dan habuk?
 Pekerja menjalankan aktiviti 5S tanpa paksaan?
 Imej yg baik dapat dilihat melalui sistem 5S?
 Persekitaran luaran memberi ‘impress’ kepada pelanggan?

Tip Menjalankan Audit Yang Berkesan

 PR yang berkesan
 Audit llebih menjurus kepada memberi idea untuk penambahbaikan
 Audit bukan mencari kesalahan orang
 Mendengar ppandangan kumpulan 5S
 Berkongsi amalan terbaik antara zon
 Menghargai idea kreatif dari pekerja
 Sentiasa memberi galakan dan dorongan

No comments:

Post a Comment