Tuesday, January 19, 2010

Tips 5S  • Komunikasi dan promosi dalam amalan 5S sangat penting bagi memastikan setiap anggota dalam organisasi sentiasa faham dan mengetahui perkembangan semasa pelaksanaan 5S
  • Saling ingat mengingati sesama kita adalah antara tanggungjawab bersama yang harus dilaksanakan yang merupakan penyumbang utama kepada pelaksanaan 5S yang berkesan
  • Melalui 5S proses kerja dapat dibaiki, ditingkatkan dan dapat juga disingkatkan.

No comments:

Post a Comment